Επιθυμούμε να αποτελούμε για τους πελάτες μας τον προτιμητέο πάροχο υπηρεσιών
υποστήριξης προγραμμάτων προσωποποιημένης επικοινωνίας, παρέχοντας συνεχώς υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ταχύτητα και ανταγωνιστικό κόστος.

Η πορεία και η επιμονή μας στην επίτευξη της αποστολής μας, συνδέονται με την ύπαρξη συγκεκριμένων κανόνων που ακολουθούνται στην εσωτερική οργάνωση, την υλοποίηση των υπηρεσιών και τη διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας.

 • Πίστη στη χρησιμότητα και την αξία των υπηρεσιών που προσφέρουμε για τους πελάτες μας.
 • Γνώση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών μας.
 • Ισχυρή διαχείριση συνεργασιών υποστηριζόμενη από έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή και δοκιμασμένες διαδικασίες.
 • Εργαζόμενοι με εμπειρία, τεχνογνωσία, ομαδικότητα και συμμετοχή.
 • Υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας με ποιότητα και ελεγχόμενο κόστος.
 • Ταχύτητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας.
 • Έλεγχος της απόδοσης με συνεχείς αναφορές, μετρήσεις ικανοποίησης πελατών, εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας, αξιολόγηση επίδοσης.Γιατί να μας επιλέξετε;


Η Redcall διαθέτει έναν ικανό σε μέγεθος και ποιότητα τεχνολογικό εξοπλισμό. Το τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης εκφράζει πάντα το επίπεδο της επιστημονικής και της τεχνικής εξέλιξης καθώς και τους ρυθμούς ανανέωσης και διαφοροποίησης των προϊόντων που θα προσφερθούν στην αγορά. Η τεχνολογία προσφέρει ένα μεγάλο πλήθος ευκαιριών στην Redcall που της δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται διαρκώς και να παράγει νέες και καινοτομικές υπηρεσίες. Στα παραπάνω πλαίσια συνεργάζεται με εταιρείες που εφαρμόζουν ευέλικτα, σύγχρονα και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα,τα οποία της προσφέρουν εγγυημένη απόδοση στην εκτέλεση των εργασιών της. Αναπτύσσουμε καθημερινά μια άρτια και δυναμική βάση πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων έχοντας την ευθύνη επεξεργασίας και εμπλουτισμού της σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 • Διαθέτουμε μοναδική τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο έργο της διαχείρισης οικονομικών απαιτήσεων.
 • Επενδύουμε συνεχώς σε τεχνολογία και διαθέτουμε μηχανολογική υποδομή πιστοποιημένη από οίκους του εξωτερικού.
 • Προσφέρουμε πραγματικά αδιάλειπτη λειτουργία χάρη στις Disaster recovery και στις business continue εγκαταστάσεις μας.
 • Διατηρούμε πολυετείς συνεργασίες με το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών τραπεζών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Η δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών από μία εταιρία είναι το βασικό πλεονέκτημα της Redcall. Όλα από μία εταιρία, με τρόπο που το ένα να έχει συνέργεια και να αποτελεί συνέχεια του άλλου, με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η Redcall προκειμένου να αντιμετωπίσει της ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν από την εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει, φροντίζει να διευρύνει και να εμπλουτίζει το ανθρώπινο δυναμικό της ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις

 • Υπηρεσίες Επικοινωνίας (Call Center)
 • CRM
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Παροχή Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας
 • Consulting
 • Marketing Research
 • Polls
 • Telemarketing
 • Customer acquisition-support-retention
 • After sales and technical support
 • DebtCollection