Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επικοινωνία
της επιχείρησης.

Τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν ένα εργαλείο
μάρκετινγκ τόσο για την προσέλκυση νέων πελατών όσο και
για την εξυπηρέτηση των ήδη υπαρχόντων. Επίσης, η άμεση
επικοινωνία με τους πελάτες με το λιγότερο δυνατό κόστος το καθιερώνουν σε πρωταγωνιστή της επικοινωνίας.

Δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών δελτίων και δελτίων τύπου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Redcall αναλυτικά είναι οι εξής:•Μελέτη

•Σχεδιασμός, οργάνωση και ταξινόμηση πληροφοριών, πλοήγηση.

•Κατασκευή πρωτότυπης σελίδας (HTML) από ειδικευμένο γραφίστα.

•Αποστολή των e-mails.

•Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων (πόσοι το άνοιξαν, πόσοι δεν το άνοιξαν, πόσοι έκαναν κλικ στα links μας και σε ποια, πόσοι μπήκαν στο site μας, και τι είδαν).