Η εταιρεία Redcall, αναπτύσσει τις δραστηριότητές της με επίκεντρο τον πελάτη,
τις ανάγκες του και το είδος των υπηρεσιών που εκείνος απαιτεί.


Τηλεπωλήσεις

Έτσι η Εταιρεία δημιούργησε τον τομέα των ηλεκτρονικών πωλήσεων και διείσδυσε στον θεσμό της τηλε-αγοράς.
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την πώληση προϊόντων μέσω της τηλεόρασης όπως όργανα γυμναστικής, είδη σπιτιού, είδη προσωπικής φροντίδας, είδη αυτοκινήτου.


Υπηρεσίες

Η Εταιρεία αξιοποιώντας τη μεγάλη υποδομή που διαθέτει στις πωλήσεις από απόσταση προσφέρει σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο εμπόριο από απόσταση την υπηρεσία «Telemarketing Fulfillment Services» (TFS). Η υπηρεσία αυτή είναι η μόνη καθετοποιημένη που υπάρχει στην Ελλάδα και συνίσταται στη δυνατότητα αποθήκευσης προϊόντων, λήψης παραγγελιών μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή διαδικτύου, στην τιμολόγηση προϊόντων, την αποστολή προϊόντων μέσω ταχυδρομείου, την είσπραξη, την απόδοση στον πελάτη και απόδοση στο τέλος του μήνα όλων των αναγκαίων στοιχείων του ΚΒΣ προς τον πελάτη με τις ζητούμενες στατιστικές πωλήσεων.